Ogólnopolski Zespół Badawczy "Elekcje do sejmików województw w Polsce"

Zespół badawczy zajmujący się analizą elekcji do sejmików województw został założony w 2006 r., w jego skład wchodzą naukowcy z niemalże wszystkich kluczowych ośrodków akademickich w Polsce. Dotychczasowe efekty prac zespołu obejmują m.in. 4 monografie wieloautorskie, liczne seminaria, panele dyskusyjne podczas konferencji i kongresów politologicznych oraz realizację grantu badawczego.

Członkowie Zespołu:

Publikacje:

Grant badawczy: